Facts

Faktabeskrivelse af Viborg Svømmehal.


Bygherre:
Areal:
Entreprisesum:
Projekt start:
Indvielse:
Totalrådgiver:
Arkitekt:
Rådgiver, vandbehandling:
Entreprenør:
Teknisk anlæg:
Vand- og kemikalieanlæg:
Folieentreprisen:
Bassinudstyr:
Viborg Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltning.
5464 m2
70 mio. kr.
August 1995
10. januar 1998
Carl Bro a/s, Kolding
Nøhr & Sigsgaard, København
DTI, Tåstrup.
Højgaard & Schultz a/s
Brøndum a/s, Viborg
Scanwater a/s, Maling
Dansk Folie- & Rørentreprise.
Svejsa a/s, Herfølge

Udformning udefra:
Bygningen er opdelt i to hoveddele - en af mursten og en af glas. Mod Banegårds Allé og Banegårdspladsen modsvares bymidtens mere lukkede, murede facader, hvorimod anlægget åbner sig mod sydvest, med store glaspartier.
De store skråtstillede glasfacader muliggør at man inde i svømmehallen fornemmer en samhørighed med verden udenfor. De giver et naturligt lys over det meste af arealet og åbner op for årstidernes vekslen.

Udformning indefra:
Via hovedindgangen træder man ind i en transparent foyer med udsyn til både café og den store svømmehal. Her opleves en indre verden i romersk stil. Mod omklædningsafsnittet er svømmehallen afgrænset af murede søjler, der foroven afsluttes med buer. Og på den modsatte side opleves glasfacaden. Midt i den store hal over svømmebassinet, rejser sig fire bærende søjler, der giver vederlag for en langsgående gitterkonstruktion, hvorover et lige så langt ovenlys kaster naturligt dagslys ned over svømmehallen.
Det runde morskabsbassin domineres af en rund, flot ophængt, 65 m lang vandrutchebane.
Adskilt fra de øvrige bassiner findes et varmtvandsbassin.
Der er visuel forbindelse til alle bassinafdelinger. Selv i varmtvandsbassinet, der ligger fjernest fra hovedindgangen, er det muligt at få øjenkontakt til indgang og café.

Sidst opdateret: 14.10.2019